Instytucje kultury

Pracownia Glina i Wałek współpracuje z  Wawerskim Centrum Kultury. Od momentu powstania Filii WCK w Nadwiślu prowadzę tam zajęcia dla rodzinne dla przedszkolaków z opiekunami, dla dzieci w wieku szkolnym oraz dla dorosłych.

WCK Nadwiśle:
https://wck-wawer.pl/nadwisle/zajecia/ceramika-dla-dzieci-w-nadwislu
https://wck-wawer.pl/nadwisle/zajecia/ceramika-rodzinna
https://wck-wawer.pl/nadwisle/zajecia/ceramika-dla-doroslych-w-nadwislu

Od roku 2021 prowadzę warsztaty ceramiczne również w falenickiej Kulturotece czyli w WCK Falenica. Zajęcia ceramiczne organizowane są tu dla 2 grup: dzieci oraz dorośli.

WCK Falenica:
https://wck-wawer.pl/falenica/zajecia/ceramika-dla-dzieci
https://wck-wawer.pl/falenica/zajecia/ceramika

Praca z gliną przy jednym dużym stole to okazja do integracji i poznania swoich sąsiadów. Zapraszam.