Regulamin zajęć

Regulamin warsztatów ceramicznych Glina I Wałek w związku z COVID-19.

 1. Zgodnie w wymogami szkolnymi rodzic zobowiązany jest do poinformowania w formie pisemnej wychowawcy lub opiekunów ze świetlicy szkolnej o upoważnieniu instruktorki do odbioru i uczestnictwa dziecka w zajęciach ceramicznych.
 2. W zajęciach uczestniczą tylko i wyłącznie dzieci zdrowe:
  a. bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych
  b. których domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych
  c. nie ma możliwości przyprowadzania na zajęcia dzieci nie będących uczniami danej szkoły.
 3. Maseczki – prowadzący zobowiązuje się do pracy w masce.
  a. dzieci na zajęciach w szkołach przebywają również w maskach (o ile taki obowiązek jest wprowadzony w danej placówce)
  b. zajęcia w pracowni - w związku z COVID-19 obowiązują maseczki
 4. Zajęcia odbywają się w grupach maksymalnie 12 os.
 5. Dzieci uczęszczające na warsztaty ze świetlicy będą odprowadzane tylko i wyłącznie do świetlicy. Wyjątek stanowią dzieci ze zgodą na samodzielny powrót.
 6. Narzędzia ceramiczne są dezynfekowane każdorazowo przez zajęciami.
 7. W trakcie trwania pandemii dzieci przynoszą na zajęcia własne fartuszki lub przychodzą w ubraniach, które mogą pobrudzić.
 8. Wszystkie powyższe regulacje obowiązują do odwołania.
 9. Zasady funkcjonowania warsztatów Glina i Wałek zależne są od aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju i mogą być na bieżąco dostosowywane do warunków epidemicznych.